Twyll ariannol – sut i warchod eich hun : Directgov – Arian, treth a budd-daliadau

Bydd troseddwyr yn dyfeisio mathau newydd o dwyll yn rheolaidd er mwyn ceisio dwyn eich arian oddi arnoch; bob blwyddyn bydd oddeutu 28 miliwn o ddefnyddwyr yn cael eu targedu yn y DU, ac fe gollir £1 biliwn. Er bod y dulliau’n newid o bryd i’w gilydd, yr un peth mae’n rhaid i chi ei wneud i’ch gwarchod eich hun – bod yn effro a chymryd ychydig o gamau syml.

dom