Prynu ar gredyd: dewisiadau, manteision ac anfanteision : Directgov – Arian, treth a budd-daliadau

Mae prynu ar gredyd yn ddull o gael benthyg arian. Mae’n cynnwys talu gyda cherdyn credyd neu gerdyn siop, ‘hur-bwrcas’, a chytundebau eraill sy’n cynnwys credyd di-log lle cewch ‘brynu’n awr a thalu eto’. Cyn prynu ar gredyd mae’n bwysig gwneud yn siur y byddwch yn medru fforddio’r ad-daliadau – a chymharu’r cynigion arbennig sydd ar gael.

dom