Gwneud cais ar-lein i gyfnewid eich trwydded yrru bapur am drwydded yrru cerdyn-llun : Directgov – Moduro

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Gwener, 2 Mawrth 2012

dolenni i dudalennau eraill yn yr adran hon

Pori wrth destun

Pori wrth bobl

Moduro

Moduro

Gwneud cais ar-lein i gyfnewid eich trwydded yrru bapur am drwydded yrru cerdyn-llun

Gallwch gyfnewid eich trwydded bapur Brydeinig gyfredol am drwydded cerdyn-llun Brydeinig ar-lein:

 • os yw eich trwydded yrru yn eich meddiant
 • os ydych chi’n byw yng Ngwledydd Prydain
 • os ydy eich golwg yn ddigon da i fodloni’r gofyniad sylfaenol
 • os nad ydych wedi’ch rhwystro rhag gyrru ar hyn o bryd am unrhyw reswm
 • os gallwch dalu £20.00 gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd Mastercard, Visa, Electron, Maestro neu Delta
 • os oes gennych basport dilys y DU neu brawf arall o bwy ydych chi
 • os gallwch ddweud lle rydych chi wedi byw dros y tair blynedd diwethaf

Ni fyddwch yn gallu gwneud cais ar-lein os yw’ch enw wedi newid. I wneud cais i newid eich enw mae angen i chi wneud cais drwy’r post gan ddefnyddio ffurflen gais D1. Am ragor o wybodaeth ar sut i newid eich enw ar eich trwydded yrru, defnyddiwch y ddolen isod.

Ei wneud ar y we – ei wneud yn gyflymach

Sicrhewch fod y canlynol gennych wrth law:

 • eich trwydded yrru
 • cerdyn credyd neu ddebyd dilys
 • eich pasport y DU os oes gennych un
 • eich rhif Yswiriant Gwladol os oes gennych un
 • manylion cyfeiriadau blaenorol

Bydd DVLA yn ceisio anfon eich trwydded yrru atoch o fewn dwy wythnos ar ôl i chi gyflwyno eich cais.

Nesaf Nesaf

Darparwyd gan DVLA

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?Defnyddiol iawnEithaf defnyddiolDdim yn siwrDdim yn ddefnyddiol iawnDdim yn ddefnyddiol o gwbl
Eich sylwadau – Gwybodaeth bersonol: peidiwch â gadael unrhyw fanylion personol, er enghraifft eich enw, cyfeiriad neu rif Yswiriant Gwladol os gwelwch yn dda. Bydd yr holl wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn cael ei rhannu gydag adrannau’r llywodraeth berthnasol.Terfyn o 500 nod Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni’n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni’n rhoi’r gwasanaeth gorau oll i chi

Nod llyfr ag :

Sut mae defnyddio’r bar offer hwn?

Additional links

Angen rhagor o gymorth?

Polisi cwcis y DVLA

Gwasanaethau trwyddedu gyrwyr ar-lein – polisi cwcis y DVLA

Ei wneud ar y we

Dolenni cynorthwyol

Chwilio’r safle hwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU